Craft CMS headless

Craft CMS Headless is een geavanceerde techniek waarbij de 'head' (de front-end van de website) losgekoppeld is van de 'body' (het CMS)

Wat is headless? 

Craft CMS Headless is een geavanceerde techniek waarbij de 'head' (de front-end van de website) losgekoppeld is van de 'body' (het CMS). Dit betekent dat, net als bij een traditionele Craft CMS-opstelling, de content nog steeds beheerd wordt binnen Craft CMS.

 Het onderscheid zit echter in de front-end, die niet meer een integraal onderdeel van het CMS vormt, maar volledig onafhankelijk is.

De content wordt vanuit Craft CMS via een API beschikbaar gesteld en kan worden gebruikt in elke gewenste front-end omgeving, zoals websites, mobiele apps, of zelfs IoT-apparaten.

Traditionele vs. Headless Craft CMS Installatie:

Traditionele Craft CMS-installatie

Bij een traditionele opzet zijn de front-end en het CMS geïntegreerd in dezelfde installatie. Ze bevinden zich op dezelfde server, waarbij de front-end en back-end nauw met elkaar verweven zijn.

Headless Craft CMS-installatie

In tegenstelling tot de traditionele aanpak, bij een headless benadering, is de front-end - het visuele deel van de website - gescheiden van de back-end, waar de content wordt beheerd. Deze scheiding geeft ontwikkelaars de vrijheid om de best passende front-end technologieën en frameworks te kiezen, zonder beperkt te worden door de specificaties van het CMS. Craft CMS stelt content beschikbaar via een API, vaak gebruikmakend van GraphQL.

Voordelen van een headless Installatie

  1. Verbeterde prestaties: Headless websites kunnen sneller laden dan traditionele websites. De loskoppeling van de front-end van de back-end stelt pagina's in staat om dynamisch te worden gegenereerd en geoptimaliseerd voor snelheid, wat resulteert in een snellere en soepelere gebruikerservaring.
  2. Betere schaalbaarheid: Dankzij de onafhankelijkheid van de front-end en back-end, kan elk onderdeel apart worden geschaald. Dit is bijzonder waardevol voor organisaties die groei verwachten of te maken hebben met veranderende verkeersvolumes.
  3. Verbeterde beveiliging: De scheiding tussen de front-end en back-end draagt bij aan de veiligheid van headless systemen. Doordat de back-end niet rechtstreeks toegankelijk is via de front-end, zijn er minder directe wegen voor mogelijke aanvallen.
  4. Toekomstbestendig: Door de scheiding van de content laag en presentatie laag, zijn headless CMS-systemen meer toekomstbestendig. Ze zijn makkelijker aan te passen aan nieuwe technologieën en trends in webontwikkeling.

Nadelen van een headless Installatie

  1. Complexiteit: Een headless CMS set-up is complexer om op te zetten en te onderhouden dan een traditioneel CMS. Dit is omdat er twee losse installaties opgeleverd moeten worden (het CMS en de front-end)
  2. Uitdaging in preview mogelijkheden: Het kan moeilijker zijn om een goede preview van de uiteindelijke pagina te krijgen, omdat de content gescheiden is van de presentatie. Het voordeel dat de front-end zoveel mogelijk in cache bewaard, is tegelijk een nadeel: de preview functionaliteit van Craft CMS werkt nét iets minder soepel en dat is vooral voor de ontwikkelaar een uitdaging.
Avatar2

Ik ben Niek, een ervaren webontwikkelaar en bouw graag websites die de wereld iets beter maken. Mijn expertise ligt in het gebruik van Craft CMS en Laravel. Ik ben vooral gepassioneerd over projecten die bijdragen aan duurzaamheid en sociale impact.